Historiskt

Karin Carlsson 

Jag är författare och fil. dr. i historia. Uppväxt i byn Allmänninge i Valbo, strax utanför Gävle. Idag boende i ett litet hus intill en stor lada strax utanför Stockholm.

Jag skriver vetenskapligt likväl som populärvetenskapligt. Jag håller föredrag och kurser. Emellanåt arbetar jag på uppdrag av museer och arkiv för att arbeta med deras samlingar eller göra research till utställningar. Som historiker kan jag rikta mitt fokus mot nästan vilket ämne och tema som helst. I bästa fall gör det att jag förstår vår samtid lite, lite bättre. Alltid förstår jag gårdagen lite mer. 

Jag disputerade 2014 på avhandlingen Den tillfälliga husmodern.  Fram till 2021 har jag varit verksam vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet med vissa utflykter till bland annat Rutgers University, New Jersey, USA och Universitetet i Bergen, Norge.

Forskningsmässigt är jag intresserad av bostadens inre omvandlingar, urbanhistoria och kökets rumslighet. Jag har även forskat om välfärds- och socialpolitiska frågor där jag bland annat intresserat mig för hem- och omsorgsarbetets sociala och ekonomiska värde. Alltid med blicken och tanken riktad mot föränderliga klass- och genusrelationer. 

Mellan 2017 och 2021 var jag administrativt ansvarig för forskningsprojektet Gendered spaces: multidimensional walks in urban History. Under fem år fick jag, tillsammans med en rad fantastiska forskare och spännande kulturarvsinstitutioner öppna dörrarna till ett flertal intressanta och fascinerande - och bitvis glömda eller gömda - urbana rum. Projektet finansierades av Riksbankens jubileumsfond och Kungliga vitterhetsakademin och var placerat på Stadsmuseet i Stockholm. Lär mer om projektet här. Under dessa år stärktes mitt intresse för materialitetsstudier och frågor om vilka historiska lager och berättelser som föremål - likväl som vår fysiska omgivning - kan bära på. Kontakten med museer och arkiv har även ökat mitt intresse för hur kunskapen om vår historia kan förmedlas på olika sätt. 

I stunden skriver jag på en ny populärvetenskaplig bok samtidigt som jag samarbetar med några museer där jag bl a gör research till utställningar. 

kontakt:

e-post: karin.carlsson@historiskt.com

mobil: 0705111609