Historiskt

Hur var det då? 

Förr. För någon. Någonstans. 

 Om detta forskar, skriver och pratar jag. 

Böcker & artiklar

Skrivandet kan vara en del i processen att förstå något. Men också ett sätt att dela med sig av sina tankar och förmedla forskning. Mina publiceringar är i första hand resultat av egeninitierade forskningsprojekt. Men jag skriver även på uppdrag. 

Under rubriken "Böcker och antologibidrag" kan ni läsa mer om de böcker jag skrivit, forskningsprojekt jag deltagit i och antologier jag bidragit till. 

Vissa böcker går att beställa direkt via mig. Är du intresserad är du välkommen att kontakta mig via: karin.carlsson@historiskt.com. 

Föreläsningar & prat

Är ni ett företag, skolklass eller förening som vill veta mer om kökets historia, om kvinnors liv, erfarenheter och rörelseutrymme genom historien? Är du intresserad av vilka berättelser föremålen vi har omkring oss kan bära på eller våra bostäders historiska lager? 

Utifrån egen och andras forskning kan jag dela med mig av kunskap kring en rad olika teman som lockar både till diskussion och eftertanke. Föredragen kan fungera som inspirationsföreläsningar eller som avstamp till workshops.

Under rubriken "I media" kan ni även ta del av några föreläsningar jag tidigare hållit.     


Research & granskning

På uppdrag av till exempel museer och arkiv gör jag research inför utställningar eller  så anlitas jag för att arbeta med specifika samlingar. Jag har även anlitats av förlag och produktionsbolag som faktagranskare av historiska romaner och radioprogram. Bland uppdragsgivarna kan t ex nämnas Stadsarkivet i Stockholm, Nordiska museet, Stadsmuseet i Stockholm och Bazar förlag. 

Under hösten 2021 och våren 2022 lärde jag även känna Almgrens sidenväveri och museum då jag arbetat med att göra research till deras nya basutställning som öppnade 8 mars 2022. Under 2023/24 utkommer även en bok om K. A. Almgrens sidenväveris historia författad av mig och museets chef Anna Hedtjärn Wester. 

Stadsvandringar 

Sedan våren 2022 har jag, genom Stadsmuseet i Stockholm, stadsvandringar där vi tar köksvägen till historien. Genom att studera entréernas utformning avkodar vi arkitekturens inbyggda meddelanden och försöker förstå vilka tidsspecifika normer och ideal som arkitekter och byggherrar byggt in i bostäderna.

Vandringen placerar (bo)stadens gränser, öppningar och passager i centrum och fokuserar på tidens klass- och genusrelationer. Vi börjar vid det Bünsowska huset vid Strandvägen. Här kan ni se en film som introducerar vandringen. 

I kalendariet kan du se när nästa vandring är. Se även Stadsmuseet i Stockholms hemsida. 

Vill ni boka en privat vandring är ni välkomna att kontakta mig via e-post: karin.carlssson@historiskt.com.